Slik virker ozonbehandling

Ozoneair er en unik ozongeneratorer som omdanner oksygenet i luften til ozon, det kalles aktivt oksygen, noe som sanerer lukt veldig effektivt. Dårlige lukter nøytraliseres, slik som muggsporer, bakterier, allergener og andre skadelige mikroorganismer i det rommet som behandles. Ozonbehandlingen er rask og effektiv.
Ozonbehandling med ozon

Du starter ozonbehandlingen med knappetrykk og hele rommet fylles med ozon. Ozon er et molekyl som består av tre oksygenatomer (O3)

Ozonpartiklar

Ozonet finner alt av lukt i rommet, både i luften og der det er lukt som har festet seg på overflater som vegger, gulv og innredning.

Ozonbehandling med ozongenerator

Alle lukter forsvinner i en rask reaksjon. Ozon angriper og nøytraliserer de kildene som forårsaker dårlig lukt slik at det blir helt luktfritt.

Ozongenerator

Alt ozon omdannes til vanlig oksygen. To timer etter avsluttet behandling er ozonet borte og luften i det sanerte rommet lukter friskt.

Ozonbehandling med ozon

Du starter ozonbehandlingen med knappetrykk og hele rommet fylles med ozon. Ozon er et molekyl som består av tre oksygenatomer (O3)

Ozonpartiklar

Ozonet finner alt av lukt i rommet, både i luften og der det er lukt som har festet seg overflater som vegger, gulv og innredning.

Ozonbehandling med ozongenerator

Alle lukter forsvinner i en rask reaksjon. Ozon angriper og nøytraliserer de kildene som forårsaker dårlig lukt slik at det blir helt luktfritt.

Ozongenerator

Alt ozon omdannes til vanlig oksygen. To timer etter avsluttet behandling er ozonet borte og luften i det sanerte rommet lukter friskt.

Ozon – en naturlig superkraft

Ozon renser i naturen

Du har sikkert kjent hvor frisk og klar luften er etter tordenvær, da er nemlig ozoninnholdet i luften ekstra høyt. Ozon danner i kraftige elektriske utladninger fra lynet gjennom å spalte oksygenmolekyler som binder seg sammen. Du kan også kjenne en tilsvarende frisk og ren lukt i en barskog, der dannes ozon gjennom fotokjemiske reaksjoner

Ozon er en svak lyseblå gass med en karakteristisk skarp lukt. Ozon kalles også «aktivt oksygen», der molekylene består av oksygenatomer. Gassen er kraftig oksyderende og sanerer derfor ekstremt effektivt.

Naturlig finnes ozon som en del av stratosfæren, 25-35 kilometer fra jordens overflate. Gassen er livsviktig for alt liv på jorden ettersom den absorberer UV-stråling. Ozon nær bakken kan dannes når sollys treffer avgasser fra biler, noe som er skadelig for planter og dyr.

Hva er ozon?

Ozon brukes på denne måten

Ozon er et effektivt oksyderingsmilddel som bare overgås av et fåtall andre stoffer på jorden. Derfor brukes ozon til å rense vann og luktsanere for eksempel hus som har blitt røykskadet.

Mer enn 30 000 solgt

14 dagers åpent kjøp

5 års garanti

OZONBEHANDLING

Ozoneair er en praktisk ozongenerator som er brukervennlig til ozonbehandling.

Den er helautomatisk, du trenger bare å starte apparatet og la den rensende kraften virke, mens du kan foreta deg noe helt annet.

Anslut ozongeneratorn

Plugg ozongeneratoren i en vanlig stikkontakt

Vrid om ozongeneratorn

Vri bryteren for å stille inn kvadratmeterstørrelsen på rommet

lämplig ozonbehandling med ozon på skärm

Praktisk visning av behandlingstiden på skjermen

Starta ozonbehandlingen

Trykk på start for begynne behandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Forlat rommet under ozonbehandlingen

Ozonet borta 2 timmar efter ozonbehandlingen

Kom tilbake 2 timer etter avsluttet ozonbehandling

Anslut ozongeneratorn

Plugg ozongeneratoren i en vanlig stikkontakt

Vrid om ozongeneratorn

Vri bryteren for å stille inn kvadratmeterstørrelsen på rommet

lämplig ozonbehandling med ozon på skärm

Praktisk visning av behandlingstiden på skjermen

Starta ozonbehandlingen

Trykk på start for begynne behandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Forlat rommet under ozonbehandlingen

Ozonet borta 2 timmar efter ozonbehandlingen

Kom tilbake 2 timer etter avsluttet ozonbehandling

Alt du trenger å vite om ozonbehandling

Før du starter ozonbehandlingen med Ozoneair bør du foreta noen forberedelser:

  • Åpne skap, garderober, skuffer og luker slik at ozonet kommer skikkelig til på alle overflater og i alle rom.
  • Heng gjerne klær på et klesstativ midt i rommet slik de friskes opp optimalt av ozonet.
  • I det rommet som skal behandles må du tette lufteventilene med teip, slik at rommet blir lufttett.
  • Alle dyr og planter må fjernes fra rommet.
  • Tette og teipe alle dør- og vinduskarmer. Tette med byggplast i åpninger uten dør eller mellom etasjer.

Se hvilke rom du kan rengjøre med ozon.

Det viktigste under ozonbehandlingen er å la ozonet jobbe i et rom som er så tett som mulig. Under behandlingen må ingen dører eller vinduer åpnes, du må ikke oppholde deg i rommet. Verken mennesker eller dyr må oppholde seg i rommet, det er helseskadelig å puste inn ozon, som er en kraftig oksyderende gass. Du skal også være oppmerksom på den karakteristiske skrarpe lukten av ozon om du befinner deg i tilstøtende rom. Det kan bety at det ozonet lekker ut et sted fra det tettede rommet. Ved overeksponering av ozon begynner det å irritere og stikke i hals og nese.

Når ozonbehandlingen er ferdig slår apparatet seg av automatisk, vent minst i to timer etter avsluttet ozonbehandling før du går inn i rommet. Da er ozonmolekylene (O3) blitt oppløst til vanlig oksygen (O2). I noen tilfeller kan det fremdeles være en svak lukt av ozon i rommet, men den kommer til å avta. Rommet bør helst luftes.

Oksygen og illeluktende kilder

En ozonbehandling skal ikke pågå for lenge. Derfor jobber ozongeneratoren Ozoneair i intervaller, noe som er unikt. Ved for lange intervaller er det en risiko for at ozonet reagerer enda en gang med biproduktene som dannes ved den første reaksjonen. Ved den andre reaksjonen kan det dannes syrer og visse illeluktende stoffer.

Ozoneair jobber i oscillerende intervaller, hvilket betyr at intensiteten varierer når det produseres ozon. Teknikken er spesialutviklet for å unngå at ozonet reagerer med biprodukter.

Skadet materiale

Selv om ozonbehandlingen utføres i korrekte intervaller, så må den totale behandlingstiden ikke være for lang i forhold til effekten. Konsentrasjonen av ozon kan da bli for høy, noe som kan gi risiko for skader på gummi, gips og elektronikk.

Den unike teknikken til Ozoneair innebærer at den optimaliserer automatisk behandlingstiden og effektiviteten, i forhold til det rommet som behandles, dette gjøres for å fjerne risikoen for skader på materialer. Ozoneair har vært testkjørt i hundrevis av timer for å sikre at den ikke skader materialer i huset. Det er viktig å følge instruksjonene i bruksanvisningen.

En ozonbehandling tar 1-12 timer avhengig av størrelsen på rommet som behandles. Det er viktig at ikke anbefalt behandlingstid overskrides.

I noen tilfeller vil det være nødvendig å gjenta behandlingen. Det kan være på grunn av at de uønskede luktene sitter veldig dypt, eller at ozonet av en eller annen grunn ikke har kommet til overalt. Når det gjennomføres en ny behandling kan behandlingstiden reduseres noe.