Slik virker ozonbehandling

Ozoneair er en unik ozongeneratorer som omdanner oksygenet i luften til ozon, det kalles aktivt oksygen, noe som sanerer lukt veldig effektivt. Vond lukt nøytraliseres, slik som muggsporer, bakterier, allergener og andre skadelige mikroorganismer i det rommet som behandles. Ozonbehandlingen er rask og effektiv.

Ozonbehandling med ozon

Du starter ozonbehandlingen med et knappetrykk, og hele rommet fylles med ozon. Ozon er et molekyl som består av tre oksygenatomer (O3)

Ozonpartiklar

Ozonet lokaliserer vond lukt i rommet, både i luften og der det er lukt som har festet seg på overflater som vegger, gulv og innredning.

Ozonbehandling med ozongenerator

All lukt fjernes i en rask reaksjon. Ozon angriper og nøytraliserer de kildene som forårsaker vond lukt, slik at rommet blir helt luktfritt.

Ozongenerator

Alt ozon omdannes til vanlig oksygen. To timer etter avsluttet behandling er ozonet borte, og luften i det sanerte rommet lukter friskt og behagelig.

Ozonbehandling med ozon

Du starter ozonbehandlingen med knappetrykk og hele rommet fylles med ozon. Ozon er et molekyl som består av tre oksygenatomer (O3)

Ozonpartiklar

Ozonet finner alt av lukt i rommet, både i luften og der det er lukt som har festet seg overflater som vegger, gulv og innredning.

Ozonbehandling med ozongenerator

Alle lukter forsvinner i en rask reaksjon. Ozon angriper og nøytraliserer de kildene som forårsaker dårlig lukt slik at det blir helt luktfritt.

Ozongenerator

Alt ozon omdannes til vanlig oksygen. To timer etter avsluttet behandling er ozonet borte og luften i det sanerte rommet lukter friskt.

Ozon – en naturlig superkraft

Ozon er naturens egen luftrenser

Har du merket hvor frisk og klar luften er etter tordenvær? Da er nemlig ozoninnholdet i luften ekstra høyt. Ozon dannes i kraftige elektriske utladninger fra lynet, ved at oksygenmolekyler spaltes og bindes sammen i nye koblinger – med tre oksygenatomer i stedet for to. Du kan også kjenne en tilsvarende frisk og ren lukt i en barskog, der ozon dannes gjennom fotokjemiske reaksjoner.

Ozon er en svakt lyseblå gass med en karakteristisk skarp lukt. Ozon kalles også «aktivt oksygen», fordi molekylene består av oksygenatomer. Gassen er kraftig oksiderende, og er derfor ekstremt effektiv ved bruk til rengjøring og sanering. Naturlig finnes ozon som en del av stratosfæren, 25-35 kilometer fra jordens overflate. Gassen er livsviktig for alt liv på jorden ettersom den absorberer UV-stråling. Ozon kan også dannes nær bakken når sollys treffer avgasser fra biler, noe som er skadelig for planter og dyr.

Hva er ozon?

Dette brukes ozon til

Ozon er et effektivt oksideringsmiddel som kun overgås av et fåtall andre stoffer på jorden.
Derfor brukes ozon blant annet til å rense vann, samt å sanere og fjerne lukt i hus som
eksempelvis har blitt røykskadet.

Mer enn 30 000 solgt

14 dagers åpent kjøp

5 års garanti

OZONBEHANDLING

Ozoneair er en praktisk og brukervennlig ozongenerator.

Ozoneair er helautomatisk – du behøver kun å starte apparatet og la den rensende kraften virke, mens du kan gjøre noe helt annet i mellomtiden.

Anslut ozongeneratorn

Plugg ozongeneratoren i en vanlig stikkontakt

Vrid om ozongeneratorn

Vri bryteren for å stille inn størrelsen på rommet i kvadratmeter

lämplig ozonbehandling med ozon på skärm

Praktisk visning av behandlingstiden på skjermen

Starta ozonbehandlingen

Trykk på start for begynne behandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Forlat rommet under ozonbehandlingen

Ozonet borta 2 timmar efter ozonbehandlingen

Kom tilbake 2 timer etter avsluttet ozonbehandling

Anslut ozongeneratorn

Plugg ozongeneratoren i en vanlig stikkontakt

Vrid om ozongeneratorn

Vri bryteren for å stille inn kvadratmeterstørrelsen på rommet

lämplig ozonbehandling med ozon på skärm

Praktisk visning av behandlingstiden på skjermen

Starta ozonbehandlingen

Trykk på start for begynne behandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Forlat rommet under ozonbehandlingen

Ozonet borta 2 timmar efter ozonbehandlingen

Kom tilbake 2 timer etter avsluttet ozonbehandling

Alt du trenger å vite om ozonbehandling

Før du starter ozonbehandlingen med Ozoneair bør du gjøre noen enkle forberedelser:

  • Åpne skap, garderober, skuffer og luker, slik at ozonet kommer skikkelig til på alle overflater og i alle rom.
  • Heng gjerne klær på et klesstativ midt i rommet, slik at de friskes opp optimalt av ozonet.
  • Tett luftventilene i rommet som skal behandles med teip, slik at rommet blir lufttett.
  • Fjern alle planter og dyr fra rommet.
  • Tett og teip alle dør- og vinduskarmer. Tett med byggplast i åpninger uten dør, eller mellom etasjer.

Se hvilke rom du kan rengjøre med ozon.

Det viktigste under ozonbehandlingen er å la ozonet jobbe i et rom som er så tett forseglet som mulig. Under behandlingen må ingen dører eller vinduer åpnes, og du må ikke oppholde deg i rommet. Dette gjelder også dyr, da det er helseskadelig å puste inn den svært oksiderende ozongassen. Vær også oppmerksom på den karakteristiske skarpe lukten av ozon dersom du befinner deg i tilstøtende rom. Det kan bety at det ozonet lekker ut et sted fra det tettede rommet. Ved overeksponering av ozon vil du oppleve irritasjon og stikking i hals og nese.

Når ozonbehandlingen er ferdig slår apparatet seg av automatisk. Vent i minst to timer etter avsluttet ozonbehandling før du går inn i rommet igjen. Da er ozonmolekylene (O3) blitt oppløst og omdannet til vanlig oksygen (O2). I noen tilfeller kan det fremdeles være en svak lukt av ozon i rommet, men denne vil avta. Rommet bør helst luftes etter behandlingen.

Oksygen og illeluktende kilder

En ozonbehandling skal ikke pågå for lenge. Derfor jobber ozongeneratoren Ozoneair i intervaller, hvilket er unikt for våre produkter. Ved for lange intervaller er det en risiko for at ozonet reagerer enda en gang, denne gang med biproduktene som dannes ved den første reaksjonen. Denne andre reaksjonen kan føre til dannelse syrer og enkelte illeluktende stoffer.

Ozoneair jobber i oscillerende intervaller, som betyr at intensiteten varierer når det produseres ozon. Teknikken er spesialutviklet for å unngå at ozonet reagerer med biprodukter.

Materielle skader

Selv om ozonbehandlingen utføres i korrekte intervaller, så må den totale behandlingstiden ikke være for lang i forhold til effekten. Konsentrasjonen av ozon kan da bli for høy, noe som kan føre til skader på gummi, gips og elektronikk.

Den unike teknikken til Ozoneair innebærer at den automatisk optimaliserer behandlingstiden og effektiviteten i forhold til det rommet som behandles. Dette gjøres for å fjerne risikoen for materielle skader. Ozoneair har vært testkjørt i hundrevis av timer for å sikre at den ikke skader materialer i huset. Det er viktig å følge instruksjonene i bruksanvisningen.

En ozonbehandling tar 1-12 timer avhengig av størrelsen på rommet som behandles. Det er viktig at anbefalt behandlingstid ikke overskrides.

I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å gjenta behandlingen – enten fordi de uønskede luktene sitter veldig dypt, eller at ozonet av en eller annen grunn ikke har kommet til overalt. Når det gjennomføres en ny behandling kan behandlingstiden reduseres noe.