Hvilken ozongenerator passer dine behov?

Ozoneair ozongenerator GO

Ozoneair GO

4490 kr

Passer til:

Biler, båter, campingvogner og mindre rom

Kapasitet

Kapasitet

30 m²

Behandlingstid

Behandlingstid

4 timer

Helautomatisk

Helautomatisk

Oscillerende intervaller

Oscillerende intervaller

Levetid

4000 driftstimer

Kan påfylles

Kan påfylles

Ozoneair ozongenerator plus
BESTSELGER

Ozoneair PLUS

6490 kr

Passer til:

Middel store rom, mindre hus og leiligheter

Kapasitet

Kapasitet

60 m²

Behandlingstid

Behandlingstid

2 timer

Helautomatisk

Helautomatisk

Oscillerende intervaller

Oscillerende intervaller

Levetid

4000 driftstimer

Kan påfylles

Kan påfylles

Ozoneair ozongenerator pro

Ozoneair PRO

8490 kr

Passer til:

Hele hus/leiligheter og til kommersielt bruk

Kapasitet

Kapasitet

120 m²

Behandlingstid

Behandlingstid

2 timer

Helautomatisk

Helautomatisk

Oscillerende intervaller

Oscillerende intervaller

Levetid

4000 driftstimer

Kan påfylles

Kan påfylles

Mer enn 30 000 solgt

14 dagers åpent kjøp

5 års garanti

4 GODE GRUNNER TIL Å VELGE OZONEAIR

Ozoneair ozongenerator plus

OSCILLERENDE INTERVALLER

En unik teknikk som tilpasser ozonmengden, total behandlingstid og intervaller for å fjerne lukt som sitter i dybden, samt forhindre skader som ellers kan oppstå som følge av for høy ozonkonsentrasjon i rommet.

HELAUTOMATISK

Ozoneair jobber på autopilot. Alt du trenger å gjøre er å angi størrelsen på rommet som skal rengjøres, deretter skreddersys behandlingsprogrammet med nøyaktig riktig tidsbruk og intensitet.

Ozoneair ozongenerator plus

BESTSELGER

Ozoneair er det bestselgende luftrensingsproduktet som bruker ozongass. Det er solgt mer enn 30 000 eksemplarer til kunder i hele Skandinavia, og apparatene er brukt til mer enn 500 000 behandlinger.UTPRØVD

Ozoneair er velutprøvd produkt som ofte brukes i kommersielle sammenhenger, slik som på busser, tog, hotellrom og i boliger.
Vurderer du å kjøpe en ozongenerator?

Vurderer du å kjøpe en ozongenerator for å rense luften og bli kvitt dårlig lukt? Det finnes
flere ulike apparater på markedet, men hvordan kan du skille mellom dem? Og hva er
avgjørende for om en ozongenerator er sikker å bruke og gir et godt resultat?
Her gir vi deg en enkel kjøpsguide.

Ozongeneratorer vs. luftrensere

Mange forveksler en ozongenerator med en luftrenser, men dette er i virkeligheten to helt ulike produkter.

  • En luftrenser har vanligvis et filter som fanger opp partikler (eksempelvis fra pollen eller annen luftforurensning), og den må kjøre kontinuerlig for å rense luften.

  • En ozongenerator brukes til å gjøre enkeltbehandlinger. Den går i dybden for å nøytralisere vond lukt ved hjelp av ozongass. Ozongeneratoren Ozoneair fjerner vond lukt, muggsporer, bakterier, allergener og andre skadelige mikroorganismer i luften i løpet av kun et par timer. Den fjerner også lukt som sitter i overflater og materialer. Du blir enkelt kvitt vanskelig lukt som mugg-, røyk- og urinlukt. Vanligvis er det tilstrekkelig med én behandling, men av og til er det nødvendig å repetere behandlingen for å få ønsket effekt.

Fordeler med Ozoneair:

Om ozongeneratorer

Ozon er en gass som kalles aktivt oksygen. Molekylene består av tre oksygenatomer og er kraftig oksiderende. Når ozon kommer i kontakt med molekylene som forårsaker vond lukt oksideres disse av ozonet, og lukten forsvinner. Ozonet ødelegger også celleveggene i bakterier og muggsporer, slik at reproduksjonen opphører. Ozonmolekyler som oksiderer brytes naturlig ned til oksygen i løpet av kort tid.

Ozongass kan lages på flere forskjellige måter, og det er viktig å være oppmerksom på hvilken metode ozongeneratoren bruker. Noen generatorer er kanskje mer effektive enn andre, men kan til gjengjeld gi opphav til flere biprodukter som kan være helseskadelige.

Forskjellige metoder for å lage ozon:

Ultrafiolett lys

UV-lys med en gitt bølgelengde kan brukes til å lage ozon, men ozonnivåene som produseres er veldig lave og har som regel kun effekt dersom de tilføres kontinuerlig. Metoden fungerer best i søppelrom, på offentlige toaletter og andre steder der man bare oppholder seg i en kort periode.

+ Praktisk til kontinuerlig rensing av luft.
+ Det dannes ingen skadelige biprodukter.

- Ikke tilstrekkelige høye ozonnivåer for å ha noen effekt mot bakterier, muggsporer, virus og allergener, samt vanskelig lukt som sitter i faste overflater og materialer.

Koronautladning

En såkalt koronautladning omdanner oksygen (O2) til ozon (O3). Oksygenet passerer gjennom et elektrisk felt som spalter oksygenet til enkelte oksygenatomer, som deretter fester seg til oksygenet i luften for å lage ozon.

Du finnes to forskjellige koronautladninger som brukes i ozongeneratorer: høyfrekvent og lavfrekvent.

Høyfrekvent koronautladning

Det produseres høye mengder ozon, men samtidig dannes biprodukter som potensielt kan være skadelige.

 

+ Tilstrekkelig høye ozonnivåer for å ha effekt mot vanskelig lukter, muggsporer, bakterier, virus og allergener.

- Det kan dannes skadelige biprodukter, f.eks. svovelsyre og nitrogenoksid, som er helseskadelige i tilstrekkelige store mengder. Biproduktene kan også skade materialer i rommet som saneres.
- Ozongeneratoren har begrenset levetid – i mange tilfeller ikke stort mer enn 200 timer.
- Kan kun brukes kontinuerlig i kortere perioder.

Ozoneair

Høye ozonmengder produseres uten biprodukter. Ozoneair bruker en unik teknikk der en mye større overflate brukes til svakere utladninger (lavfrekvent). På denne måten produseres rent ozon uten skadelige biprodukter. Dette gir også andre fordeler til ozongeneratoren, som lenger levetid og en mer stabil funksjonalitet.

+ Tilstrekkelige høye ozonnivåer for å ha effekt mot vanskelige lukter, muggsporer, bakterier, virus og allergener.
+ Det dannes ingen skadelige biprodukter. Metoden er skånsom mot materialene i rommet som saneres.
+ Du kan bruke Ozoneair til ca. 1.000 behandlinger (den kan deretter etterfylles).
+ Behandlingstiden er vanligvis 2-4 timer pr. rom. Ozoneair kan brukes kontinuerlig i opptil 12 timer, slik at du kan rengjøre ulike rom på rad og rekke.

Forskjellige metoder for å lage ozon:

Ultrafiolett lys

UV-lys med en gitt bølgelengde kan brukes til å lage ozon. Disse ozonnivåene er derimot veldig lave, og har som regel bare effekt om de tilføres kontinuerlig. Metoden fungerer best i søppelrom, på offentlige toaletter og andre steder der man bare oppholder seg en kort periode.

+ Praktisk til kontinuerlig rensing av luft.
+ Det dannes ingen skadelige biprodukter.
– Ikke tilstrekkelige høye ozonnivåer for å ha noen effekt mot bakterier, muggsporer, virus og allergener, samt vanskelig lukt som sitter i faste overflater og materialer.

Koronautladning

En såkalt koronautladning omdanner oksygen (O2) til ozon (O3). Oksygenet passerer gjennom et elektrisk felt som spalter oksygenet til enkelte oksygenatomer som deretter fester seg til oksygenet i luften for å lage ozon.

Du finnes to forskjellige koronautladninger som brukes i ozongeneratorer: høyfrekvent og lavfrekvent.

Høyfrekvent koronautladning

Det produseres høye mengder ozon, men samtidig dannes biprodukter som kan være skadelige.

+ Tilstrekkelig høye ozonnivåer for å ha effekt mot vanskelig lukter, muggsporer, bakterier, virus og allergener.
– Det kan dannes skadelige biprodukter, for eksempel svovelsyre og nitrogenoksyd som er helseskadelige i tilstrekkelige store mengder. Biproduktene kan også skade materialer i rommet som saneres.
– Ozongeneratoren har begrenset levetid, i mange tilfeller ikke mer enn 200 timer.

– Kan bare brukes kontinuerlig i kortere perioder.

Ozoneair

Høye ozonmengder produseres uten biprodukter. Ozoneair bruker en unik teknikk der en mye større overflate brukes til svakere utladninger. På denne måten produseres rent ozon uten skadelige biprodukter. Det gir også andre fordeler til ozongeneratoren som lenger levetid og mer stabil funksjonalitet.

+ Tilstrekkelige høye ozonnivåer for å ha effekt mot vanskelige lukter, muggsporer, bakterier, virus og allergener.
+ Det dannes ingen skadelige biprodukter. Metoden er skånsom mot materialene i rommet som saneres.
+ Du kan bruke Ozoneair til ca. 1000 behandlinger (den kan deretter etterfylles).
+ Behandlingstiden er vanligvis 2-4 timer per rom. Deretter kan du fortsette behandlingen i flere rom. Ozoneair kan brukes kontinuerlig i opptil 12 timer.

Nøkkelen til et godt resultat er riktig spredning og rett mengde ozon til rett tid. Dette er også avgjørende for å unngå skader på plast, gummi, elektronikk og andre materialer.

Slik jobber de fleste konvensjonelle ozongeneratorer:

En vanlig ozongenerator sprer ut mest ozon nærmest apparatet, og jobber bare i en kort periode. Det høye ozoninnholdet rundt apparatet kan medføre større risiko for skade på materialer. I tillegg du å gjenta behandlingen ofte, fordi mange luktproblemer krever mer enn en korttidsbehandling.

Slik fungerer Ozoneair:

Ozongeneratoren i Ozoneair bruker en unik og egenutviklet styreteknikk som tilpasser ozonmengden optimalt. Den jobber i oscillerende intervaller, som betyr at intensiteten varierer når den produserer ozon, og gir en jevn ozonspredning i hele rommet. Gassen kan i tillegg jobbe i dybden for å nøytralisere selve kilden til problemet. Ozoneair er helautomatisk og regner ut den beste behandlingstiden og riktige ozonnivåer ut ifra rommet som skal behandles. På denne måten utnyttes effektiviteten maksimalt, samtidig som at risikoen for skader elimineres. Ozoneair er testkjørt i hundrevis av timer for å sikre at den ikke kan skade materialer i hjemmet.