Ozonmaskin eller ozonrengörare mot dålig lukt

Ozonmaskin eller ozonrengörare mot dålig lukt

Ozonmaskin eller ozonrengörare är en maskin som tar bort dålig lukt. Ozon är ett effektivt och naturligt ämne som ofta används till olika typer av rengöringsprocesser. Ozoneairs maskiner tar till vara på ozonets egenskaper och använder det för att rena luft.

Så här fungerar en ozonrengörare

Genom kraftiga elektroniska urladdningar slår en ozonmaskin sönder syremolekyler, som består av två syreatomer. De ensamma syreatomerna, syresinglarna, strävar efter att gå samman i en molekyl igen, vilket gör att ozon skapas. Ozon består av tre syreatomer och är en lättförgänglig molekyl som reagerar med andra ämnen. Den egenskapen gör att den reagerar med och förändrar luktföreningar och eliminerar dålig lukt.

Unik teknologi i ozonmaskin från Ozoneair

I stora mängder är ozon ett farligt ämne som kan skada både människor och material. Därför har Ozoneair tagit fram ozonmaskin med stort fokus på säkerhet.

De mängder ozon som används i rengöringsprocessen är inte farliga och som en extra säkerhetsåtgärd använder våra ozonrengörare oscillerande intervaller. Det är en unik teknik som gör att det blir en jämn nivå av ozon under behandlingen och som motverkar att det uppstår skador på material för att ozon reagerar med redan nedbrutna ämnen.

Reagerar ozon med ämnen ytterligare en gång under behandlingen kan det uppstå illaluktande ämnen och syror som är omöjliga att bli av med. De oscillerande intervallerna gör så att det inte finns någon risk för de illaluktande ämnena som man inte kan bli av med.

Sanera källaren och få bort dålig lukt med Ozoneair

Ozonet reagerar med bakterier och luktföreningar, vilkas egenskaper förändras och den dåliga lukten försvinner. Det som blir kvar av luktföreningar är vatten och koldioxid. 

De ozonmolekyler som inte reagerar med bakterier eller luktföreningar återgår efter en tid till formen syremolekyl igen. Därför har våra produkter en säkerhetsföreskrift som säger att det område som har behandlats med en ozonmaskin ska låtas vara i två timmar efter att behandlingen har avslutats. Efter två timmar kan du vara säker på att det inte finns något ozon kvar i luften och du kan använda utrymmet som vanligt. Ibland kan en metallisk lukt dröja sig kvar efter en behandling, det är ozonet som luktar, men det är ingen fara att känna en viss lukt efter avslutad ozonrengöring.

Lukter som en ozonmaskin kan ta bort

Nästan alla lukter kan elimineras med ozon. De vanligaste dåliga lukterna som våra kunder vill ha hjälp med är: 

 • Unken lukt
 • Mögellukt
 • Impregneringslukt
 • Röklukt
 • Brandlukt
 • Urinlukt
 • Kemisk lukt
 • Lukt från husdjur

Innan du genomför en ozonbehandling med ozonmaskin behöver du se till att husdjur och växter inte är i utrymmet som ska behandlas. För att få en så effektiv behandling som möjligt, som verkligen kommer åt alla bakterier och luktmolekyler bör du också:

 1. Stänga alla dörrar och fönster, samt täta eventuella springor vid öppningar.
 2. Täcka över ventiler så att det inte sipprar ut ozon från utrymmet som ska behandlas.

 3. Öppna dörrar till garderober och luckor till skåp för att ozonet ska komma in ordentligt och komma åt även i dessa utrymmen.

Du kan också hänga upp kläder eller andra typer av textilier som du vill ska behandlas.

Förbered behandling med ozonrengörare

Olika ozonmaskiner från Ozoneair

Ozoneair har tre olika ozonmaskiner som är anpassade till olika stora utrymmen. 

GO

Den minsta ozonmaskinen, GO, passar de lite mindre utrymmena, som till exempel enstaka små rum, en bil eller en båt. Denna maskin har en kapacitet på 30 kvm och en behandling tar fyra timmar.

PLUS

Ozonmaskin PLUS passar medelstora rum och mindre hus och lägenheter. Den har en kapacitet upp till 60 kvm och behandlingstiden är två timmar. 

PRO

Ozonmaskin PRO är den största ozonmaskinen från Ozoneair. Den passar hela hus och lägenheter samt även för kommersiellt bruk. Kapaciteten är upp till 120 kvm och behandlingstiden är två timmar. 

Alla ozonmaskiner från Ozoneair har en livslängd på 4000 timmar, är helautomatiska och använder den unika tekniken med oscillerande intervaller. De två större modellerna är påfyllningsbara.

Se jämförelse mellan modellerna

VANLIGA UTRYMMEN ATT RENGÖRA med ozonmaskiner

Förbered och använd ozonmaskinen

För några år sedan var det inte många svenskar som kände till Ozoneair. Idag har desto fler hört talas om ozongeneratorn som får bort dålig lukt och som dessutom neutraliserar mögelsporer, bakterier och allergener. Här förklarar vi hur du enkelt kan sanera eller städa med ozon på egen hand. 

Den svenskutvecklade ozonmaskinen Ozoneair har framför allt blivit känd för sin förmåga att få bort dåliga lukter med hjälp av gasen ozon. Den som har problem med dålig lukt i något utrymme borde definitivt testa att sanera med Ozoneair – många personer kan vittna om hur effektivt det är. 

Ozonet neutraliserar också mögelsporer, bakterier, allergener och andra skadliga mikroorganismer vilket även gör Ozoneair användbar för dig som vill ha en fräschare doft och allmänt renare känsla hemma. Apparaten är dessutom liten och lätt att flytta, vilket gör att man exempelvis kan ta med den till sommarstugan för att fräscha upp den inför säsongen. Du kan även snabbt och effektivt fräscha upp utrymmen som vind, källare, krypgrund, bil, båt, husvagn eller husbil.

Ozoneair är framtagen för att privatpersoner utan några förkunskaper ska kunna använda den på ett säkert sätt. Så här går man tillväga, i tre enkla steg:

 1. Förberedelser inför ozonstädningen 

Se till att inga människor, djur eller växter är i det utrymme som du ska behandla. Ozon kan nämligen orsaka irritation i luftrören och är skadligt för växter. 

Öppna gärna upp garderober, skåp, lådor och luckor så att ozonet kommer åt lukter och partiklar på alla ytor och i alla utrymmen. 

Täta sedan till utrymmet genom att täppa för ventiler och stänga fönster och dörrar. Du kan avgränsa med byggplast om dörr saknas eller mellan våningsplan. Man kan tänka att utrymmet gärna ska vara så lufttätt som möjligt för att undvika att ozon läcker ut från det utrymme du behandlar.

 1. Behandling med ozonrengörare

Anslut Ozoneair till ett eluttag och placera den mitt i rummet, gärna högt, exempelvis på ett bord eller en stol. 

För att starta maskinen trycker du på ett vred som du sedan vrider på för att ställa in rummets storlek. Behandlingstiden ser du nu i displayen. Därefter trycker du på start, lämnar rummet och stänger till efter dig. 

 1. Efter ozonbehandlingen

En ozonbehandling med en ozonrengörare tar vanligtvis mellan två och fyra timmar, beroende på utrymmets storlek. När behandlingstiden löpt ut stänger maskinen av sig per automatik. Efter det ska du vänta i ytterligare två timmar innan du går tillbaka in i rummet. Under den tiden har ozonet omvandlats till vanligt syre och det är sedan riskfritt att andas in luften i rummet. 

En lukt av ozon kan finnas kvar i rummet men denna lukt kommer att avta och försvinner om du vädrar. Ibland kan man behöva upprepa behandlingen.

Vanliga frågor om ozonmaskiner

Ozonrengöring – farligt eller inte?

Att enomföra en ozonbehandling med Ozoneair är en säker process som ger ett tydligt resultat. Ozon i stora mängder kan vara farligt, men Ozoneairs produkter har säkerhetsinställningar som gör att nivåerna av ozon aldrig kommer upp i någon skadlig dos. 

Ozon är ett effektivt ämne med många användningsområden. Det har länge använts inom en mängd områden som ett sätt att rengöra och sanera produkter. Bland annat används ozon för att rena vatten i vattenreningsverk, för att bleka papper i pappersindustrin och för att få bort rester av bekämpningsmedel från frukt och grönsaker i livsmedelsindustrin.

Ozoneair tar bort dålig lukt

Ozoneair är ett svensk innovativt teknikföretag som har tagit fram produkter som använder ozon för att ta bort dålig lukt. Ozonmaskinerna kan behandla de flesta typer av utrymmen och se till att dålig lukt försvinner. Ozon kan bland annat få bort lukt från mögel, rök, husdjur, urin eller den odefinierbara unkna lukten som kan uppstå i utrymmen som har stått tomma länge.

Sedan 2020 har även Ozoneair ett stipendium som kan sökas av studenter som studerar miljöteknik, entreprenörskap och nya innovationer. 

Är ozon farligt?

I stora doser är ozon skadligt för människor. Det är dock ett högst naturligt ämne som vi kommer i kontakt med i naturen. Ozon uppstår i urladdningarna när det åskar och den lite kemiska lukten som man ibland kan känna efter ett åskväder är just rester av ozon.

Konstgjort ozon

Ozon är ett ämne som finns naturligt i naturen, men det går också att skapa konstgjort ozon. Det är precis vad som händer i en ozonmaskin från Ozoneair. Genom elektriska urladdningar omvandlas syret i luften till ozon. Ozoneairs produkter har en unik teknik som genom oscillerande intervaller säkerställer att koncentrationen av ozon aldrig blir för hög. Tekniken säkerställer också att ozonet inte reagerar med restämnen, vilket kan leda till att ämnen som är omöjliga att få bort uppstår.

Ozon – en flyktig förening

Ozon består av tre syreatomer, det syre vi andas består av två syreatomer. Även om ozon är naturligt och lätt kan uppstå, är det också en flyktig förening som lätt reagerar med andra molekyler. Luktmolekyler är en förening som ozon reagerar med. Syreatomerna i ozonet går då samman med andra atomer och ozonet faller sönder och återgår till formen syre.

De ozonföreningar som inte reagerar med andra ämnen faller sönder av sig själv. Det betyder att så länge man följer instruktionerna och användarråden på produkter från Ozoneair är de inte farliga. Ozoneair rekommenderar alltid att man låter det behandlade utrymmet vara i två timmar efter avslutad ozonbehandling. Säkerhetsmarginalen gör att du aldrig behöver oroa dig för nivån av ozon i luften.

Rengöring med ozon är välbeprövad 

Det kan låta som att en ozonbehandling är för bra för att vara sann och därför får vi ibland frågan om våra produkter är en bluff. Självklart är det inte det. Vi har över 30 000 nöjda kunder som kan intyga att våra produkter ger tydliga resultat. Den långa historien av att använda ozon för andra typer av reningsprocesser är också något som borde ses som en garant för att detta är en högst användbar produkt som levererar verkliga och goda resultat. Ozonets effekter är sedan länge välkända, vi har bara använt ämnet på ett nytt innovativt sätt. 

Hur går en ozonbehandling till?

En ozonbehandling med våra ozonmaskiner är lätt att genomföra. Du förbereder utrymmet som ska behandlas genom att;
flytta alla växter från rummet, öppna sedan skåp och dörrar för att ozonet ska nå överallt. Stäng dörrar eller sätt upp byggplast för dörröppningen om det saknas dörrar. Täpp till ventilation och dörrspringor för att hålla ozonet i utrymmet som ska behandlas. 

När du har förberett utrymmet kopplar du maskinen till ett eluttag och ställer in hur stort utrymme det är som ska behandlas. Baserat på hur stort utrymme det är som ska behandlas kommer maskinen att räkna ut hur lång tid behandlingen kommer ta. Efter det trycker du på start och lämnar utrymmet. Låt sedan utrymmet vara under hela behandlingen och två timmar efter avslutad behandling. 

Vanliga frågor och svar kring Ozoneair

Varför ska man använda en Ozoneair?

Därför att du kan få bort alla typer av dålig lukt i utrymmen med en Ozoneair. Ozon är ett effektivt ämne som bryter ner bakterier och luktbärande ämnen.

Är det farligt att använda en Ozoneair?

Följer du instruktionerna är det inte farligt att använda Ozoneair. Ozon är farligt i stora nivåer, men inte i de mängder som en ozonmaskin från Ozoneair producerar. Du ska dock vara borta från utrymmet som saneras och efter en slutförd behandling ska utrymmet stå orört i två timmar. 

Ger en ozonbehandling verkligen resultat?

En ozonbehandling ger absolut resultat! Över 30 000 personer har fått bort dålig lukt från sommarstugor, bilar, husvagnar, villor och lägenheter. Så länge du ser till att avgränsa utrymmet som ska behandlas så att ozonet inte sipprar ut kommer du märka skillnaden.

Vad är ozon?

Ozon är ett naturligt ämne som består av tre syreatomer. Ozonet uppstår när syret utsätts för kraftiga elektriska urladdningar

Rena luften med ozon

Säg inpyrd rök i bilen eller mögellukt i badrummet – och det får vem som helst att rynka på näsan. Nu kan du enkelt rena luften och bli av med de dåliga lukterna med en smidig och säker ozonbehandling.

Ett hem som doftar rent och gott känns inbjudande och härligt. Och motsatsen kan verka avskräckande. Vem har inte öppnat en sommarstuga som stått tom och övergiven hela vinterhalvåret och känt en fuktig och unken lukt som sticker i näsan?

Lukterna går inte att städa bort

Ingen har vädrat, det har varit fuktigt inomhus och damm har samlats på lager. Även det gamla materialet i huset kan orsaka stank som kan komma från väggskivor eller gamla linoleummattor. Oavsett hur du storstädar och vädrar brukar den unkna lukten komma tillbaka.

Men det finns många andra lukter i våra hem som är svåra att få bort med traditionella rengöringsmedel. Till exempel stank orsakad av tobaksrök, husdjur, urin, mögel och kemikalier.

Rena luften med ozonluftrenare

Idag finns en lösning: Att rena luften och bli av med lukterna med hjälp av ozon, en gas som består av tre syremolekyler. Ozoneair är ett teknikföretag i Luleå som utvecklat en unik maskin – en smidig och säker ozonluftrenare för hemmabruk. Den omvandlar syre i luften (O2) till ozon (O3) för att ta bort dålig lukt i hemmet, stugan, bilen, båten – ja överallt där du behöver luktsanera effektivt.

Ozoneair är helautomatisk och kan användas helt utan förkunskaper. Sedan maskinen lanserades våren 2018 har den sålt i över 37 000 exemplar i Sverige och övriga Norden. Så skiljer sig Ozoneair från luftrenare på marknaden Man ska dock inte förväxla den nya Ozoneair med en traditionell luftrenare – det är två helt olika produkter.

• En traditionell luftrenare har oftast ett filter för att fånga upp partiklar från till exempel pollen eller luftföroreningar. Den måste stå på kontinuerligt för att rena luften. Vissa luftrenare sprider ozon, och vid för höga doser kan det vara hälsovådligt.

• Ozoneair använder du vid enstaka tillfällen och du vistas inte i utrymmet under själva behandlingen. Maskinen luktsanerar på djupet i ett rum eller annat utrymme med hjälp av gasen ozon. Ozoneair tar bort dåliga lukter, mögelsporer, bakterier, allergener och andra skadliga mikroorganismer på några timmar. Den eliminerar också lukter som fått fäste i ytor och material. Du blir av med svåra lukter som mögel-, rök- och urinlukt. Oftast räcker en behandling, men ibland kan du behöva upprepa behandlingen en eller ett par gånger. Efter behandlingen omvandlas alla ozonmolekyler till vanligt syre – så ozonbehandlingen medför inga hälsorisker.

Smidig att använda

Ozoneair är dessutom smidig och enkel att flytta runt i huset, placera i båten eller bilen eller varför inte husvagnen. Oavsett användningsområde kommer gasen ozon åt överallt i utrymmet.

Kan du använda en mikrovågsugn kan du sanera med Ozoneair. Det enda du behöver göra är att ställa ozonmaskinen i det rum eller utrymme som du ska rengöra, ansluta den till ett eluttag och trycka på start.

Så här sanerar du med Ozoneair – i 5 steg

 1. Flytta ut blommor och andra växter från det rum som ska saneras. Öppna dörrar till de skåp där du förvarar kläder, textilier och annat som du vill ska fräschas upp av ozonet. Placera ut andra saker som du vill sanera, till exempel illaluktande skor eller några dynor som luktar dåligt. Stäng fönster och dörrar.
 2. Anslut Ozoneair till ett vanligt eluttag och ange rummets area på maskinen. Sedan trycker du på startknappen.
 3. Maskinen är helautomatisk. Medan den jobbar – vanligen 2-6 timmar – ska du inte vistas i rummet. Husdjur får inte heller vara i rummet då det är hälsovådligt att andas in ozon.
 4. Två timmar efter avslutad drift kan du gå in igen i rummet. Då har alla ozonmolekyler sönderfallit till vanligt syre. Vädra, det kan lukta lite av själva ozonbehandlingen efteråt. Det försvinner dock när man vädrar.
 5. Gör samma procedur i nästa rum. Ibland kan man behöva upprepa behandlingen några gånger. Behöver du sanera på nytt? Du kan använda din Ozoneair för cirka 1000 behandlingar.

Vad är ozon?

• Ozonteknik används professionellt inom många områden, till exempel inom industrin för att bleka pappersmassa och textilier, inom vården för desinficering av tvätt eller av bilrekonditioneringsfirmor för att luktsanera fordon. Ozon används också för att sanera lokaler efter en brand. 
• Ozon är en reaktiv gas, även kallad aktivt syre. Ozonet angriper och neutraliserar de molekyler som orsakar lukten som på så sätt försvinner. 
• Renar luften och tar bort de flesta lukterna och odörerna såsom: Inbiten rök- och brandlukt; mögel- och annan unkenlukt; lukt från husdjur och urin samt kemisk lukt och impregneringslukt bland många andra. 
• Med den svenska innovationen Ozoneair kan nu privatpersoner sanera byggnader, fordon och hem från olika typer av oönskade lukter. Den helautomatiska maskinen är lätt att använda – inga förkunskaper behövs. 

Pentaklorfenol misstas för mögel

Mögellukt är något som gör de flesta husägare oroliga. Mögel kan skada huset rent strukturellt – men också ge allvarliga hälsoeffekter i form av andningsbesvär och allergier. Samtidigt kan det också dölja sig något annat bakom mögeldoften: den giftiga kemikalien pentaklorfenol.

I en stor del av svenska hus byggda under 1960- och 70-talen användes kemikalien pentaklorfenol som impregneringsmedel. Användningen förbjöds dock helt 1978, eftersom det visat sig att kemikalien kunde vara skadlig för hälsan. Framförallt kan hälsoproblemen uppstå när pentaklorfenol bryts ner av mikroorganismer och fukt till så kallade kloranisoler, som lättare sprids i luften.

”Kan misstas för mögellukt”

Trots att pentaklorfenol är förbjudet i dag finns kemikalien ändå kvar i många av de äldre husen. Det vanligaste sättet att upptäcka pentaklorfenol på är genom lukten.

– Den här unkna doften är dock förvillande lik mögellukt – vilket gör att många misstar ursprunget till doften. Effekten kan dessutom förstärkas om virket dessutom är fuktigt, säger Johan Lundberg på luftrenarföretaget Ozoneair.

Läs mer om dålig lukt från impregnering

Hur många svenska hus som fortfarande har problem med pentaklorfenol är svårt att veta och det råder även en osäkerhet om exakt vilka hälsoeffekter som kemikalien kan ge. Enligt Johan Lundberg är det dock viktigt att alltid vara vaksam mot dålig lukt i sitt hus och att åtgärda problemen så snabbt som möjligt. Även om den dåliga lukten sällan är direkt skadlig så bidrar den nämligen till en sämre inomhusmiljö – och kan även sänka värdet på ditt hus eller lägenhet.

Mögel, rök eller impregnering. Vilka lukter har du problem med?

Enkelt sätt att ta bort dålig lukt

För att hjälpa husägare att själva ta bort dålig lukt har Ozoneair därför utvecklat ett både enkelt och miljövänligt alternativ. Vår innovativa luftrenare använder ozon, en naturlig metod för att neutralisera mikrorganismer, mögelsporer och andra källor till dålig lukt. Med Ozoneair slipper du alltså använda dig av kemikalier eller dyra saneringsfirmor och kan snabbt ta bort exempelvis mögellukt eller röklukt ur ditt hem.

– Vi har utvecklat Ozoneair så att den ska vara så enkel och så effektiv som möjligt. Allt du behöver göra är egentligen att trycka på knappen och sedan rensar Ozoneair luften på bara några timmar.

Få bort röklukt

Röklukt sätter sig snabbt i väggar, möbler och textiler. Den distinkta lukten kan kännas omöjlig att få bort – men med Ozoneair blir du av med problemet på bara några timmar.

När någon röker inomhus fäster lukten av tobak och nikotin i alla ytor. Lukten sätter sig inte bara i väggar och tak, utan även i möbler och resterande inredning. Trots kontinuerlig vädring och rengöring med traditionella metoder kan lukten sitta kvar i år.

Så får du bort röklukten

Men det finns en lösning som varken kräver hårt arbete eller dyra saneringsmetoder. Med Ozoneair är lösningen ett knapptryck bort. Efter endast en eller några luktbehandlingar på några timmar per rum blir du av med cigarettlukten.

 Ozoneair är ett teknikföretag i Luleå som utvecklat den unika maskinen:
– Ozoneair omvandlar luftens syre till gasen ozon, som attackerar och neutraliserar luftens molekyler. Dåliga lukter försvinner – även lukter som är extremt svåra att få bort, som röklukt, berättar Johan Lundberg, grundare av Ozoneair.

Du behöver bara trycka på en knapp

För dig som privatperson har det aldrig varit enklare att skaffa en Ozonmaskin. Du beställer hem en Ozoneair via hemsidan – och att använda maskinen är inte svårare än att trycka på en knapp.

Det finns flera gamla metoder för att ta bort cigarettlukt i hemmet, men många av dem är knepigare än man tror. En vanlig metod är att måla väggar och tak med spärrfärg. Problemet med spärrfärg är att lukten sitter kvar bakom färgen istället för att försvinna helt. I många fall tränger sig därför doften igenom spärrfärgen, och det börjar lukta rök igen. Att blanda vatten och vinäger är ett annat vanligt tips för att få bukt med röklukt. Denna metod fungerar däremot sällan på intensiv röklukt, vinäger är dessutom surt och riskerar att fläcka av sig.

Lätt att flytta mellan rummen

Ozoneair kan användas i alla rum där du behöver bli av med stank av rök. Den helautomatiska maskinen omvandlar syre i luften till ozon som är en stark oxidant. Ozonet oxiderar med de luktframkallande molekylerna – både molekylerna i luften men också i ytor och material, skrymslen och vrår. Du behöver därför inte komplettera ozonsaneringen med andra rengöringsmetoder.

Kanske har du problem med röklukt på mer än en yta? Den kanske har fäst i din bil? Eller i din husvagn?

Även här passar Ozoneair utmärkt och ger samma snabba och goda resultat. En fördel med Ozoneair är att den är lätt att hantera. Maskinen väger endast några kilo och är därför enkel att flytta. Oavsett om lukten har etsat sig fast i bilen, i hemmet, i båten eller på lantstället. För bästa möjliga resultat räknar även din Ozoneair själv ut den mest lämpliga saneringstiden. Det enda du behöver är ett eluttag, så sköter Ozoneair resten av jobbet. Inom några timmar har luften blivit frisk och fräsch – och röklukten är borta.

Så enkelt är det att sanera med ozon

• Placera din Ozoneair i det utrymme du önskar sanera och anslut maskinen till ett eluttag.
• Påbörja behandlingen genom att trycka på “Start”-knappen.
• Vistas inte i utrymmet under behandlingstiden eftersom maskinen omvandlar luftens syre till ozon som du inte bör andas in.
• Ozoneair stänger automatiskt av sig själv efter behandlingen. Återvänd två timmar efter avslutad luktsanering, alla ozonmolekyler har då omvandlats till syre igen.
• Njut av den friska och rena doften. Behöver du ta bort lukter på nytt? Du kan använda din Ozoneair för cirka 1000 behandlingar.

Använd ozon på ett säkert sätt. Läs alltid bruksanvisningen och produktinformationen före användning.

Luktborttagare mot dålig lukt

Ett hem som doftar gott känns välkomnande och hemtrevligt. Men en enda unken lukt får vem som helst att vilja vända i dörren. Med ett enkelt knapptryck kan du förvandla unket till fräscht. Hemligheten stavas Ozoneair luktborttagare.

Den där motbjudande lukten från soffan du köpt i andra hand. Den där inrökta stanken i bilen som verkar ha fastnat i inredningen. Eller den där påträngande lukten av hund som verkar ha satt sig i hemmet. Även om du kanske vänjer dig efter ett tag så gör förmodligen inte andra det.

Dåliga lukter är vanliga i våra hem, men också i fritidshuset eller begränsade utrymmen som bilen, husbilen eller husvagnen. Ozoneairs luktborttagare är en innovation från Luleå – en produkt för hemmabruk som tar bort lukter på ett helt nytt sätt.

Ozonet agerar luktborttagare

Vissa dåliga lukter kan nämligen vara svåra att bli av med, hur man än städar, skurar och vädrar. Ibland kan det dessutom vara en utmaning att spåra lukterna och veta säkert vad de beror på.

Oavsett lukt så kan du ta bort den med Ozoneair – en unik svensk produkt som omvandlar luftens syre till gasen ozon. – Ozon angriper och eliminerar lukter, mögelsporer, allergener, bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Den letar sig in i skrymslen och vrår och även ytligt i material och luktsanerar därför oerhört effektivt, säger Johan Lundberg, grundare av Ozoneair som är ett teknikföretag i Luleå.

Alla sorters lukter kan tas bort

Maskinen kan hantera allt från mögellukt och urinlukt till röklukter och kemiska lukter. Även den unkna lukten som är vanlig i fritidshus försvinner efter en eller några behandlingar. Ozon, som är en stark oxidant, neutraliserar de luktbärande ämnena i luften.

Exempel på lukter som Ozoneair kan ta bort:

 Mögellukt
• Unken lukt
• Djurlukt
• Röklukt
• Tobakslukt 
• Kemisk lukt 
• Impregneringslukt
• Urinlukt

Ozonsanering – en etablerad rengöringsmetod

Ozon är ett ämne som ofta förekommer i andra reningssyften. Det används för att rena vatten i vattenreningsverk och tar bort rester av bekämpningsmedel på frukt och grönsaker. Ozon desinficerar även tvätt inom både livsmedelsbranschen och sjukvården.

Lätt att använda

Tidigare var ozonmaskiner invecklade och krävde yrkeskunskap för att kunna användas. Tack vare Ozoneairs luktborttagare kan vem som helst få bort svåra lukter hemma. Det krävs ingen förkunskap. Maskinen är helautomatisk – det enda du behöver göra är att trycka på startknappen.

Så här enkelt är det:

• Placera din Ozoneair i det utrymme du önskar sanera och anslut maskinen till ett eluttag.
• Påbörja behandlingen genom att trycka på “Start”.
• Vistas inte i utrymmet under behandlingstiden eftersom maskinen omvandlar luftens syre till ozon som du inte bör andas in.
• Ozoneair stänger automatiskt av sig själv efter behandlingen. Två timmar efter avslutad ozonbehandling kan du gå in igen i utrymmet, då har alla ozonmolekyler sönderfallit till syre igen.
• Behöver du ta bort lukter på nytt? Du kan använda din Ozoneair för cirka 1000 behandlingar.

Ozonrenare till din husbil

Någon kommer in med en blöt hund från sjön, en annan steker middagen vid kokplattan och en tredje äter chips med dipp i soffan. Livsstilen i en husbil är härlig på många sätt – däremot bildas ofta en unken lukt i det trånga utrymmet. Med ozonrenaren Ozoneair försvinner lukten på några timmar.

Allt fler svenskar köper husvagn. Under juli registrerades 617 nya husbilar – en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande månad 2019, enligt statistik från Husvagnsbranschens riksförbund (HRF). Samtidigt slår begagnatmarknaden för husbilar nya rekord. Friheten och flexibiliteten är viktiga orsaker samt ett ökat intresse för att uppleva Sverige istället för att åka utomlands nu under pandemin.

Unken lukt i litet utrymme

Men en husvagn börjar ofta lukta unket och instängt med åren. Lukterna kan orsa-kas av fukt, kondens, dålig ventilation och mögelväxt, och sätter sig i klädsel och an-nan inredning. Har man husdjur eller röker cigarett – eller om någon varit åksjuk – kan stanken prägla hela utrymmet.

– Vatten läckte in i min husbil och det började lukta gammal filtmatta. En unken och sunkig lukt som inte gick att bli av med, berättar Kent Marklund från Piteå.

Ozonrenaren gjorde jobbet

Kent fick tips om en svensk innovation: ozonrenaren Ozoneair. En unik maskin som effektivt tar bort lukter med hjälp av gasen ozon. Han köpte den minsta modellen Ozoneair Go 30 och testade. Efter några timmar luktade bilen som ny. 
– Nu doftar det rent och fräscht som om bilen vore både nyskurad och nyvädrad, be-rättar Kent Marklund.

Ozoneair är ”löjligt enkel att använda”, intygar han:
– Du ansluter den till ett eluttag och anger hur stor yta som ska rengöras. Sen jobbar den i några timmar. Enklare kan det inte bli.

Så fungerar ozonrenaren Ozoneair

Funderar du på att köpa en begagnad husvagn, men bekymrar dig över att den luktar ofräscht? Eller vill du bli av med unken lukt i din husvagn som har några år på nacken?

Ozoneair är ett teknikföretag i Luleå som utvecklat en ozonrenare för hemmabruk. Ozoneair är en lätthanterlig maskin som omvandlar luftens syre till gasen ozon, som är starkt oxiderande och därför eliminerar lukter väldigt effektivt. Produkten lanserades våren 2018 och har idag sålts i över 37 000 exemplar i Sverige och övriga Norden. Ozongeneratorer har funnits länge och används av saneringsföretag för luktsanering i till exempel restaurangkök, soprum, hotellrum, hem, bilar och båtar. – Det helt nya med Ozoneair är att du kan använda den på egen hand utan några förkunskaper, berättar Johan Lundberg, grundare av Ozoneair.

Maskinen fungerar så här:

• Ozoneair använder en så kallad korona-urladdning för att omvandla syre (O2) till ozon (O3). Det innebär att syre passerar genom ett elektriskt fält och blir till ozon som är en stark oxidant. 
• Ozon sprids ut i utrymmet och oxiderar organiska föreningar: luktämnen, bakterier, mögelsporer, virus och så vidare. Dessa mikroorganismer oskadliggörs och alla lukter försvinner. 
• Ozonmolekylen är kemiskt sett instabil, vilket innebär att om den inte reagerar med en annan oxiderbar molekyl sönderfaller den till vanligt syre. Livslängden för ozon varierar från ett par minuter till någon timme. Några timmar efter det att Ozoneair slutat jobba i utrymmet, kan du vara helt säker på att luften bara innehåller vanligt syre.

Sanera husvagnen med ozon – 5 steg

Att sanera med Ozoneair är ungefär lika enkelt som att använda en diskmaskin eller mikrovågsugn.

1. Stäng av ventilationen. Anslut Ozoneair till ett eluttag. Placera maskinen mitt i husbilen, ange utrymmets storlek i kvadratmeter och tryck på start. 
2.Låt dörrar och fönster vara stängda medan maskinen jobbar. Ingen ska vistas i fordonet medan det saneras då det är hälsovådligt att andas in ozon. 
3. Ozoneair räknar själv ut optimal behandlingstid. På bara några timmar försvinner dålig lukt och ersätts av en frisk ren doft. Maskinen stänger av sig automatiskt. 
4.Två timmar efter avslutad behandling kan ni gå in igen i husvagnen. Vädra gärna, det kan lukta lite av själva ozonet, men det försvinner när ni vädrar. 
5. Behöver du ta bort lukter på nytt? Du kan använda din Ozoneair till cirka 1000 behandlingar.

Så jobbar ozonet: Ozon är en gas som kallas ”aktivt syre”. När ozon kommer i kontakt med molekylerna som orsakar dålig lukt oxideras dem och neutraliseras och lukterna försvinner. Ozonet tränger också in och luktsanerar i skrymslen och vrår och även i ytor och material.

Exempel på lukter som Ozoneair kan ta bort:

• Mögellukt
• Unken lukt 
• Djurlukt
• Röklukt
• Tobakslukt 
 Kemisk lukt 
 Impregneringslukt 
Urinlukt

Luktborttagaren för privatpersoner

Tillhör du en av de som besväras av dålig lukt i hemmet, bilen eller kanske husvagnen?

Oavsett om det är cigarettlukt, unken lukt, fukt-eller mögellukt så får du bort dessa på ett tidseffektivt och säkert sätt med luktborttagaren Ozoneair. 

Ozoneair neutraliserar dålig lukt genom att omvandla syre till ozon. Den tar enkelt bort lukten även från de mest svåråtkomliga ställen där vanliga städredskap, vädring och rengöringsmedel inte räcker till.

Luktborttagaren Ozoneair – lika lättanvänd som en mikro

Ozonbehandlingen tar endast ett par timmar och användandet är lika lätt som att starta en mikrovågsugn. Det enda du behöver göra är att sätta maskinen i strömförsörjning, välja antal kvadratmeter som ska behandlas, sedan trycka på start. När behandlingen är slut stänger maskinen av per automatik. 

Kraftfull luktborttagning

Ozon är ett effektivt oxidationsmedel som bara överträffas av ett fåtal andra substanser på jorden. Därför används ozon för att rena vatten och luktsanera exempelvis rökskadade hem men även andra ihärdiga lukter. Ozoneair har inspirerats av naturens reningssätt där gasen ozon bildas vid åskväder, genom att låta gasen rena luften från skadliga ämnen liksom mögelsporer och bakterier som orsakar lukt. 

Trygg och säker användning

Ozonaggregatet Ozoneair är anpassad för privatpersoner och kräver inga förkunskaper. Maskinen kan användas i alla utrymmen där du vill bli av med dålig lukt. Ozoneair är en beprövad produkt och är också den bäst säljande produkten för luftrengöring med ozon. Med en unik teknik som anpassar mängden ozon, behandlingstid och intervaller förhindrar Ozoneair skador som annars kan uppkomma till följd av för hög ozonkoncentration i utrymmet.

Menu