Integritetspolicy

Integritetspolicy

Datasikkerhet er veldig viktig for Ozoneair, og vi ønsker å være åpne og transparente om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor retningslinjer som definerer hvordan dine personopplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
Selskapet Ozoneair AS («Ozoneair») er behandlingsansvarlig for personopplysningene du deler med oss, og er ansvarlig for dine personopplysninger i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Ozoneair AS
c/o Progressum FRI AS
Schweigaards gate 10
0185 Oslo
Norge

Selskapsregister: Brønnøysundregisterne
Selskapets organisasjonsnummer: 917 105 499
Autorisert representant: Johan Lundgren
MVA-nummer: NO 917105499 MVA

Hvor oppbevarer vi dine opplysninger?
Opplysningene som vi samler inn fra deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-området), men kan også overføres og behandles i et land utenfor EØS. All slik overføring av dine personopplysninger vil være i samsvar med gjeldende lovgivning.

For overføringer til land utenfor EØS-området bruker Ozoneair standarklausuler og personvernklausuler som beskyttelse i land uten adekvat beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Hvem har tilgang til dine opplysninger?
Dine opplysninger kan deles internt i Ozoneair, så vel som med en tredjepart, i samsvar med vår personvernerklæring. Vi vil aldri videreformidle, selge eller utveksle dine personlige opplysninger for markedsføringformål til en tredjepart. Informasjon som videreformidles til en tredjepart brukes kun for å tilby deg våre tjenester. Du finner de forskjellige kategoriene av tredjeparter under. 

På hvilket juridisk grunnlag kan opplysningene behandles?
Hver gang vi behandler personopplysninger, som vi samler inn fra deg, informerer vi deg om at fremskaffelsen av personopplysninger er lovpålagt eller obligatorisk for å inngå en avtale, og om det er obligatorisk å oppgi personopplysninger, samt eventuelle konsekvenser hvis du velger å gjøre det. Denne informasjonen er tilgjengelig på vår hjemmeside (ozoneair.no).

Hvilke  rettigheter har du?

Rett til innsyn:
Du har rett til å be om hvordan dine personopplysninger behandles og du kan be om å få vite hvilke opplysninger vi har lagret. Her finner du en linke til standardskjema for innsynsbegjæring. Fyll ut dette skjemaet og send til oss på kundeservice@ozoneair.com. Du får svar innen 48 timer. 

Rett til dataportabilitet:
Når Ozoneair behandler dine personopplysninger på en automatisert måte, med bakgrunn i samtykkeerklæring eller i henhold til avtale, har du rett til å få en kopi av dine opplysninger overført til deg eller en annen part i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format.

Rett til retting:
Du har rett til å be oss om å rette dine personopplysninger, hvis de ikke er riktige, inkludert retten til å supplere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting:
Du har rett til å slette all personlig informasjon behandlet av Ozoneair, bortsett fra i følgende situasjoner:
# du har en åpen bestilling, som ennå ikke er avsendt eller kun delvis avsendt
# du har ubetalt gjeld til Ozonair
# du misbruker eller er mistenkt for å ha misbrukt våre tjenester innenfor de siste fire årene
# din gjeld er videresolgt til tredjeparter innenfor de siste 3 årene eller ett år for avdøde kunder
# kredittsøknaden din er blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
# hvis du har foretatt et kjøp, beholder vi dine personopplysninger i forbindelse med din transaksjon for regnskapsmessige mål, max 5 år. 

Din rett til å nekte behandlingen av personopplysninger på grunn av en legitim interesse:
Du har rett til å nekte behandlingen av dine personopplysninger basert på Ozoneairs legitime interesse. Ozoneair vil ikke fortsette å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise en legitim grunn for det som overstyrer dine interesser og rettigheter, eller på grunn av juridiske krav.

Din rett til å nekte direkte markedsføring:
Du har rett til å nekte direkte markedsføring, inkludert profilering utført for direkte markedsføringsformål:

Du kan framelde deg direkte markedsføring på følgende måter:
# Ved å følge instruksjonene i hver markedsføringsepost
# Kontakte Ozoneair direkte

Rett til begrensning:
Du har rett til å be Ozoneair om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan gjøre dette under følgende omstendigheter:
# Hvis du har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av Ozoneairs legitime interesse, bør Ozoneair begrense all håndtering av opplysningene under en pågående undersøkelse av legitim interesse.
# Du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige. Mens Ozoneair kontrollerer opplysningene, kan behandlingen begrenses i en periode
# Du har brukt din rett til å protestere, og virksomheten holder på å avgjøre om innsigelsen din skal tas til følge.
# Du kan bruke retten til begrensning når personopplysninger behandles ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes.
# Hvis Ozoneair skal slette opplysningene fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Men du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?
Vi tar personvern og beskyttelse av personopplysninger veldig alvorlig, og derfor har vi dedikerte kundeservicemedarbeidere som håndterer dine forespørsler om de ovennevnte rettighetene. Du kan alltid ta kontakt med vår kundeservice på kundeservice@ozoneair.com.

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet:
Hvis du mener at Ozoneair behandler dine personopplysninger på en feil måte, kan du kontakte oss på kundeservice@ozoneair.com. Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet, som er rett tilsynsmyndighet i Norge..

Oppdateringer av vår personvernerklæring:
Det kan hende at vi må oppdatere vår personvernerklæring. Den siste versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på vår netteside. Vi vil varsle deg om viktige endringer i våre retningslinjer for personvern, for eksempel formålet med å behandle dine personopplysninger, representantens identitet eller dine rettigheter.

NETTHANDLING

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere din nettbestilling. Herunder inngår det å behandle dine bestillinger og returer via våre netttjenester og holde deg oppdatert om leveringsstatus eller eventuelle leveringsproblemer.
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere dine betalinger.
Vi bruker også dine opplysninger til å håndtere klager og garantiproblemer knyttet til våre produkter.
Dine personopplysninger brukes til å identifisere deg og for å bekrefte at du har den lovbestemte minimumsalderen for å kunne handle på nettet og for å bekrefte din adresse for eksterne partnere.
Vi ønsker å tilby deg forskjellige betalingsalternativer, og vil derfor utføre en analyse for å se hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige for deg.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
# kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer
# betalingsdetaljer og betalingshistorikk
# kredittinformasjon
# bestillingsinformasjon

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger som, deles med tredjeparter, brukes kun til å tilby deg de ovennevnte tjenestene, slik at selskaper kan få bekreftet adressen din, ogat kommunikasjonsselskaper kan sende deg ordrebekreftelse, og lagrings- og distribusjonsselskaper i forbindelse med levering av bestillingen din.
Betalingsleverandører for å håndtere betalingen din. Kredittvurderingsselskaper for å sjekke din identitet og kredittverdighet, så vel som inkassobyråer.
Vær oppmerksom på at mange av disse selskapene har en uavhengig rett og plikt til å behandle dine personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med og som vil motta dine personopplysninger er: Klarna, Schenker, PostNord, Televox, Unifaun.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for at Ozoneair skal kunne tilby deg tjenesten og fullføre bestillingen din.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer dine personopplysninger i 5 år, fra den siste bestillingen din hos Ozoneair. I tillegg beholder vi dine personopplysninger i samsvar med  lov om bokføring (bokføringsloven).

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?
Vi tar datasikkerhet og personvernveldig alvorlig, og derfor kan du alltid kontakte vår kundeservice med dine spørsmål angående dine rettigheter. Du kan nå kundeservice på: kundeservice@ozoneair.com

Automatiserte beslutningsprosesser
Når du søker om kreditt som betalingsmetode, håndterer Klarna denne prosessen, og Ozoneair gjennomfører dermed ikke noen automatiserte beslutningsprosesser. Ta kontakt med Klarna Bank AB (https://www.klarna.com/no/) for informasjon.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi bruker dine personopplysninger til å markedsføre tilbud, send spørreundersøkelser og invitasjoner via e-post, tekstmelding, telefon, brev og pushvarsler på mobilen.

For å optimalisere din opplevelse hos Ozoneair, gir vi deg relevant informasjon, anbefaler deg produkter, sender påminnelser om produkter som ligger i handlekurven din og sender deg personlig tilpassede tilbud. Alle dise tjenestene er basert på dine tidligere bestillinger, GPS-data og informasjon som du har delt med oss.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
# kontaktinformasjon, som e-post adresse, telefonnummer og postnummer
# navn
# adresse
# alder
# kjøpshistorikk
# navigasjons- og klikkhistorikk på nettstedet vårt

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Opplysninger som deles med tredjeparter brukes kun for å tilby deg de ovennevnte tjenestene, til mediebyråer og teknologileverandører for distribusjon av fysisk og digital direkte markedsføring. Vi vil aldri videreformidle, selge eller utveksle dine personlige opplysninger for markedsføringformål til tredjepart utenfor Ozoneair.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke når du godkjenner direkte markedsføring.

Tilbaketrekking av samtykke
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger og å nekte å motta direkte markedsføring. Hvis du gjør det, vil ikke Ozoneair kunne sende deg flere tilbud.

Du kan framelde deg direkte markedsføring på følgende måter:
# Ved å følge instruksjonene i hver markedsføringsepost
# Ved å kontakte Ozoneair direkte. Datasikkerhet er veldig viktig for Ozoneair, og vi ønsker å være åpne og transparente om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor retningslinjer som definerer hvordan dine personopplysninger behandles og beskyttes.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Vi lagrer dine opplysninger for direkte markedsføringsformål inntil du trekker tilbake ditt samtykke.
Når det gjelder markedsføring via e-post, anser vi deg som en inaktiv kunde hvis du ikke har åpnet en eneste e-post det siste året. Etter det blir dine personopplysninger slettet.

KUNDESERVICE

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere dine forespørsler, håndtere klager og garantisaker, samt teknisk støtte via e-post, chat, telefon og sosiale medier. Vi kan også kontakte deg hvis det oppstår et problem med bestillingen din.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi behandler alle typer personopplysninger du gir oss, inkludert følgende kategorier:
# kontaktinformasjon som navn, adresse og telefonnummer
# fødselsdato
# betalings- og kreditthistorikk
# bestillingsinformasjon
# all korrespondanse i saken

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Personopplysninger som er deles med en tredjepart brukes kun til å tilby deg de ovennevnte tjenestene.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Behandlingen av dine personopplysninger er basert på Ozoneair sin legitime interesse.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Vi lagrer dine opplysninger i 2 år for henvendelser via telefon og e-post, og om nødvendig i lengre tid ved for eksempel klager. I tillegg beholder vi dine opplysninger i samsvar med lov om bokføring (bokføringsloven).
Du har rett til å nekte behandlingen av dine personopplysninger basert på Ozoneairs legitime interesse. Ozoneair vil ikke fortsette å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til personvern.

KONKURRANSER

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi behandler dine personopplysninger når du deltar i våre konkurranser. Ozoneair bruker personopplysninger til å kontakte deltakere om konkurransen, før og etter en begivenhet, for å identifisere deltakerne, for å bekrefte deltakernes alder, for å kontakte vinnere og til å levere og følge opp på levering av premier.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
# kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer
# alder
# all annen informasjon som ble sendt inn i forbindelse med  konkurransen.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Informasjon som deles med en tredjepart brukes kun til å tilby deg de ovennevnte tjenestene og av transportører til levering av dine premier.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, når du velger å delta i en konkurranse.

Tilbaketrekking av samtykke
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Hvis du gjør det, vil ikke Ozoneair kunne tilby deg de ovennevnte tjenestene.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Dersom premien er et produkt som omfattes av produktgarantien vår, og dette kommer i din besittelse, vil vi behandle dine opplysninger på samme måte som om det hadde vært et kjøp. Hvis du har gitt ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger  i forbindelse med konkurransen, vil dine opplysninger oppbevares til du trekker tilbake ditt samtykke.

UTVIKLING OG FORBEDRING

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi bruker dine personopplysninger til å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer. Til det formålet analyserer vi ikke dine opplysninger på et individuelt nivå, men all behandling skjer med anonymiserte data.
Dette omfatter analyser for å gjøre våre tjenester mer brukervennlige, for eksempel å tilpasse brukergrensesnittet for å forenkle informasjonstrømmen eller å fremheve funksjoner som er ofte brukt av våre kunder på våre digitale kanaler, og til å forbedre IT-systemer og generelt øke sikkerheten for våre kunder og besøkende.
Analysene brukes også til å utvikle og kontinuerlig forbedre den logistik av varer ved å beregne kjøp, lagerbeholdning og leveranser, så vel som vår ressurskapasitet i et bærekraftsperspektiv, ved å effektivisere kjøp og planlegging av leveranser.
Dessuten, bruker vi opplysningene til å planlegge etablering av nye butikker og lagre for å forbedre vårt produktsortiment.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger, dersom du har valgt å dele dem med oss:
# kunde ID
# fødselsdato
# kjønn
# land
# konto
# innstillinger,Vi bruker følgende kategorier av personopplysninger dersom du har foretatt et kjøp:
# ordrehistorikk
# fraktinformasjon
# betalingshistorikk

I tillegg, bruker vi følgende kategorier av personopplysninger knyttet til informasjonskapsler:
# klikkhistorikk
# navigasjons- og browsinghistorikk

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Informasjon som er deles med en tredjepart brukes kun til å tilby deg de ovennevnte tjenestene. Vi bruker webanalyseselskaper for å analysere kundenes nettadferd på et generelt nivå.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Behandling av dine personopplysninger for å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter er basert på vår legitime interesse.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Vi lagrer dine opplysninger til du trekker tilbake ditt samtykke og som minimum i 5 år fra kjøpstidpunktet i samsvar med vår produktgaranti. Har du bestilt produkter fra oss ved flere anledninger, vil det være det siste kjøpet som teller.
Din rett til å nekte behandling av dine personopplysninger:
Du har rett til å nekte behandlingen av dine personopplysninger basert på Ozoneair sin legitime interesse ved å kontakte kundeservice@ozoneair.com. Dine opplysninger blir deretter slettet, og vi vil ikke kunne tilby deg våre tjenester.

LOVMESSIGE FORPLIKTELSER

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med lovgivning, rettsavgjørelser og myndighetsavgjørelser. Dette omfatter bruk av dine personopplysninger til innsamling og kontroll av regnskapsinformasjon i samsvar med lov om bokføring (bokføringsloven).

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende typer personopplysninger:
# kunde ID
# bestillingsnummer
# navn
# adresse
# beløp
# transaksjonsbeløp
# transaksjonsdato

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger er delt med eksterne regnskapsbyråer, så vel som statlige institusjoner og lignende organisasjoner for å overholde gjeldende  private og offentlige juridiske forpliktelser. Vi deler dine personopplysninger med IT-selskaper som tilbyr regnskapssytemer.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for at Ozoneair skal kunne oppfylle sine private og offentlige juridiske forpliktelser.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?
Vi lagrer dine opplysninger i samsvar med lov om bokføring (bokføringsloven) i landet ditt.

Menu