Ozonrengöring – farligt eller inte?

Att enomföra en ozonbehandling med Ozoneair är en säker process som ger ett tydligt resultat. Ozon i stora mängder kan vara farligt, men Ozoneairs produkter har säkerhetsinställningar som gör att nivåerna av ozon aldrig kommer upp i någon skadlig dos. 

Ozon är ett effektivt ämne med många användningsområden. Det har länge använts inom en mängd områden som ett sätt att rengöra och sanera produkter. Bland annat används ozon för att rena vatten i vattenreningsverk, för att bleka papper i pappersindustrin och för att få bort rester av bekämpningsmedel från frukt och grönsaker i livsmedelsindustrin.

Ozoneair tar bort dålig lukt

Ozoneair är ett svensk innovativt teknikföretag som har tagit fram produkter som använder ozon för att ta bort dålig lukt. Ozonmaskinerna kan behandla de flesta typer av utrymmen och se till att dålig lukt försvinner. Ozon kan bland annat få bort lukt från mögel, rök, husdjur, urin eller den odefinierbara unkna lukten som kan uppstå i utrymmen som har stått tomma länge.

Sedan 2020 har även Ozoneair ett stipendium som kan sökas av studenter som studerar miljöteknik, entreprenörskap och nya innovationer. 

Är ozon farligt?

I stora doser är ozon skadligt för människor. Det är dock ett högst naturligt ämne som vi kommer i kontakt med i naturen. Ozon uppstår i urladdningarna när det åskar och den lite kemiska lukten som man ibland kan känna efter ett åskväder är just rester av ozon.

Konstgjort ozon

Ozon är ett ämne som finns naturligt i naturen, men det går också att skapa konstgjort ozon. Det är precis vad som händer i en ozonmaskin från Ozoneair. Genom elektriska urladdningar omvandlas syret i luften till ozon. Ozoneairs produkter har en unik teknik som genom oscillerande intervaller säkerställer att koncentrationen av ozon aldrig blir för hög. Tekniken säkerställer också att ozonet inte reagerar med restämnen, vilket kan leda till att ämnen som är omöjliga att få bort uppstår.

Ozon – en flyktig förening

Ozon består av tre syreatomer, det syre vi andas består av två syreatomer. Även om ozon är naturligt och lätt kan uppstå, är det också en flyktig förening som lätt reagerar med andra molekyler. Luktmolekyler är en förening som ozon reagerar med. Syreatomerna i ozonet går då samman med andra atomer och ozonet faller sönder och återgår till formen syre.

De ozonföreningar som inte reagerar med andra ämnen faller sönder av sig själv. Det betyder att så länge man följer instruktionerna och användarråden på produkter från Ozoneair är de inte farliga. Ozoneair rekommenderar alltid att man låter det behandlade utrymmet vara i två timmar efter avslutad ozonbehandling. Säkerhetsmarginalen gör att du aldrig behöver oroa dig för nivån av ozon i luften.

Rengöring med ozon är välbeprövad 

Det kan låta som att en ozonbehandling är för bra för att vara sann och därför får vi ibland frågan om våra produkter är en bluff. Självklart är det inte det. Vi har över 30 000 nöjda kunder som kan intyga att våra produkter ger tydliga resultat. Den långa historien av att använda ozon för andra typer av reningsprocesser är också något som borde ses som en garant för att detta är en högst användbar produkt som levererar verkliga och goda resultat. Ozonets effekter är sedan länge välkända, vi har bara använt ämnet på ett nytt innovativt sätt. 

Hur går en ozonbehandling till?

En ozonbehandling med våra ozonmaskiner är lätt att genomföra. Du förbereder utrymmet som ska behandlas genom att;
flytta alla växter från rummet, öppna sedan skåp och dörrar för att ozonet ska nå överallt. Stäng dörrar eller sätt upp byggplast för dörröppningen om det saknas dörrar. Täpp till ventilation och dörrspringor för att hålla ozonet i utrymmet som ska behandlas. 

När du har förberett utrymmet kopplar du maskinen till ett eluttag och ställer in hur stort utrymme det är som ska behandlas. Baserat på hur stort utrymme det är som ska behandlas kommer maskinen att räkna ut hur lång tid behandlingen kommer ta. Efter det trycker du på start och lämnar utrymmet. Låt sedan utrymmet vara under hela behandlingen och två timmar efter avslutad behandling. 

Vanliga frågor och svar kring Ozoneair

Varför ska man använda en Ozoneair?

Därför att du kan få bort alla typer av dålig lukt i utrymmen med en Ozoneair. Ozon är ett effektivt ämne som bryter ner bakterier och luktbärande ämnen.

Är det farligt att använda en Ozoneair?

Följer du instruktionerna är det inte farligt att använda Ozoneair. Ozon är farligt i stora nivåer, men inte i de mängder som en ozonmaskin från Ozoneair producerar. Du ska dock vara borta från utrymmet som saneras och efter en slutförd behandling ska utrymmet stå orört i två timmar. 

Ger en ozonbehandling verkligen resultat?

En ozonbehandling ger absolut resultat! Över 30 000 personer har fått bort dålig lukt från sommarstugor, bilar, husvagnar, villor och lägenheter. Så länge du ser till att avgränsa utrymmet som ska behandlas så att ozonet inte sipprar ut kommer du märka skillnaden.

Vad är ozon?

Ozon är ett naturligt ämne som består av tre syreatomer. Ozonet uppstår när syret utsätts för kraftiga elektriska urladdningar

Menu